Ammattitaito

  • Kokemus alalta yli 30 v
  • Tilitoimistokokemus yli 10 v
  • Rakennusliikkeen taloushallinto yli 10 v
  • Oma tilitoimisto yli 10 v

Erityisosaaminen

  • Rakennusala
  • mm. perustajaurakointi
  • Kiinteistönhallinta
  • Konsernitilinpäätökset
  • Projektiseuranta

Ammattitaidon ylläpitäminen

  • Lukuisat vuotuiset kirjanpidon ja verotuksen kurssit sekä jatkuva tiedon seuraaminen
  • Talouspäällikkökoulutus
  • JET – Johtamisen erikoisammattitutkinto